Kom och se alla våra djur

Ölands Djurpark erbjuder sina besökare olika typer av djur från världens olika hörn; zebra, ormar, kragbjörn, gibbonapa, schimpans är bara några av de djur ni finner hos oss.

Ölands Djurpark och de andra parkerna i Sverige och världen har idag en annan betydelse än de hade förr. Idag är djurparkerna en avelsbank gentemot naturen. Genom olika föreningar och organisationer jobbar vi för att försöka hjälpa de utrotningshotade djuren i världen. Förutom att roa och lära besökarna är vårt mål för verksamheten även:

  • Att deltaga i olika bevarandeprojekt och på så vis hjälpa hotade djur
  • Att samarbeta med skolor
  • Att ha fortbildande funktion genom att visa våra djur samt ge publiken lättförståelig och pedagogisk information om våra djur.
  • Idag ställs inte bara högre krav från medvetna besökare utan även ifrån myndigheter och organisationer. Varje år skall nya hägn godkännas av Länsveterinären med flera. Detta gör att en ständig utveckling av parken hela tiden pågår.

Till skillnad från många andra parker är Ölands Djurpark endast uppbyggd på de entréavgifter som man lägger för att besöka parken. Det vill säga här förekommer varken nu eller tidigare bidrag från stat, kommun eller EU.

Barn bör tidigt få veta hur naturen fungerar och vilka konsekvenser människans handlande har för miljön och dess djurliv. Vi kan erbjuda grupper ett utvecklat utbildningssystem.

Kom och se våra söta tapirer.

Ölands djurpark hjälper till i att bevara några av världens utrotningshotade djurarter. Genom att djurparken hjälper till både genom EAZA och SDF finns alltid möjligheten för utrotningshotade djur att överleva.