Zooskola

På Ölands Djur & Nöjespark finns det olika djurarter. Många av dessa djur är utrotningshotade och skulle inte överleva i vilt tillstånd. Vi på Ölands Djur & Nöjespark ser det som en viktig uppgift för oss att informera och sprida kunskap om våra djur och dess djurliv.

Barn bör tidigt få veta hur naturen fungerar och vilka konsekvenser människans handlande har för miljön och dess djurliv. Vi erbjuder alla våra grupper ett modernt och utvecklat utbildningssystem. Att lära på Ölands Djur & Nöjespark är inte som att lära vid skolbänken. Hos oss får man kontakt med djuren och deras levnadsmiljö. Att kombinera nytta med nöje är det bästa sättet att lära ut till barn. Zooskolan är inte enbart för barn utan kan bokas av alla, ifrån dagis upp till företagsgrupper. Innehållet i föredraget/ lektionen kan alltid diskuteras fram beroende av vad just ni i er grupp är mest intresserade av.

Barn lär sig lättare och förstår sammanhangen i naturen på ett bättre sätt om de på riktigt får uppleva dem i verkligheten.

Vill du veta mer eller boka tid för utbildning? Kontakta oss

Zoo Academy

Få en guidad tur i vår park:
Den bästa upplevelse du kan få av Ölands djurpark är en guidad tur, här kommer du nära djuren och får dessutom lära dig massor av fakta om djuren. Under tiden får du dessutom möjlighet att ställa alla frågor du vill till vår guide som visar runt.

Våra guidade turer passar allt från enskilda personer till stora grupper, kontakta oss så skräddarsyr vi just dina önskemål för att din guidade tur ska bli precis så bra som dina förväntningar!

Gruppstorlek max 25 personer
Pris 3.500 kr mån/fre 11.00-16.00
Pris 4.500 kr lör/sön 11.00-16.00
Kostnad för entrè tillkommer
Tid: ca 2,5-3 tim

Utbildning
Välkommen till Ölands djurpark för utbildning, vi inriktar oss på alla åldrar från förskola till högskola. Allt för att ni ska få möjlighet att lära er mer om våra djur och deras livsmiljöer. På ett lustfyllt sätt lär vi barn och ungdomar grunderna i djur och naturvård och att få delta i olika aktiviteter tillsammans mes oss hos både vilda och tama djur i vår park. Vi delger vårt synsätt och vår ambition att medverka till att bevara den biologiska mångfalden.

Vi skräddarsyr vår utbildning efter era önskemål, så hör av er till oss så kommer vi fram till ett bra program som passar just er grupp eller klass.

Förskola/Förskoleklass
Här kommer vi fokusera på aktiviter som är lustfyllda och kopplade till läroplanen för förskola (lfö-98/ rev10) Med en utbildad pedagog som guide och ansvarig för gruppen och står för material mm under tiden.

Tama/ vilda djur
vilka är våra tamdjur husdjur, bondgårdsdjur? vad är vilda djur?
aktiviter / lekar
rundvandring i parken och besöka djuren

Läroplansmålen för förskolan
Strävansmål:
¤ Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg i sin närmiljö.
¤ Utveckla sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära.
¤ Tillägna sig nyanserar innebörden i berepp, ser samband, upptäcker sätt att förstå sin omvärld.
¤ Utveckla intresse och förståelse för hur naturens kretslopp och för människor, natur och samhälle påverkar varandra.
¤ Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Skola åk 1-3
I denna undervisning kommer vi lyfta varför det finns djurparker och hur vi arbetar för att bevara den biologiska mångfalden. Vilka projekt ingår vi i och varför? Vi utgår från läroplanens uppnående mål och vad klassen/gruppens fokus/tema är.

Vi kommer också hantera våra vanliga djurarter, skillnad på fåglar och däggdjur.
Rovdjur- vilka rovdjur finns i svensk natur / hur jagar och lever de.
Våra vilda djur i parken
Samspel
Rundvandring i parken och besöka djuren
Aktiviter till gruppens tema ex frågesport el hitta svaren i parken.

Läroplan för skolan 
Mål att uppnå:
¤ Känna till och förstå grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena.
¤ Fördjupade kunskaper inom några ämnesområden efter eget val
¤ Känna till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang.

Skola åk 4-6
Här får ni följa med in i apornas värld, vi träffar våra närmsta släktingar!
Från apa till människa
Vilka apsorter finns i parken
Regnskogens apor
Handel med vilda djur som blir sällskapsdjur
Rundtur i vår park där vi får ta del av fakta och information om våra apor.
Matning av lemurer
Arbetsmaterial/uppgifter om apor och dess livsmiljöer.

Skola åk 7-9
En djupare analys blir inriktningen i denna utbildning då vi hanterar Djurens utveckling.
Djuren och djurgruppernas utveckling

Evolution
Vi kommer in på biologisk mångfald och pratar om hotade djurarter i djurparken, sibirisk tiger och de afrikanska lejonen.
Vad händer när arter försvinner?
Varför försvinner arter?
Vad kan vi alla göra för att minska påverkan på hotade arter?
Hur jobbar vi på djurparken för att arter ska finnas kvar?

Hotade Djur:
I denna kurs erbjuder vi en föreläsning och bildserie och få en insyn i hur djurens situation ser ut runt om i världen.
Vi lär oss hur vi påverkar och vad vi kan göra för att hjälpa.
Efter föreläsningen går vi ut i parken och lär oss om djurparkens roll i bevarandearbetet.
(Denna kurs riktar sig till de högre åldrarna).

Etologi:
Denna kurs kommer ge en introduktion till etologin, läran om djurens beteende. Vi inriktar oss på djurhållning och visar även runt i parken och i kursen får man aktivt observera och komma nära djuren. (Denna kurs riktar sig till de högre åldrarna).

Walking for lions:
Här föreläser vi om vårt samarbete och hur vi stöttat projektarbetet Walking for lions.
Allt från Roodbol och hans organisation till hur projektet fungerar nere i Afrika.

Exempel på kurs för förskola.
Besök av förskolegruppmen barn i ålder 4-5 år
Vi introducerar ett djur och låter barnen lära känna oss och djuret
Vi går igenom bokstäver och låter barnen bygga ett djur, här får barnen en samarbetsövning och öva på turtagning mm.
Kaninis går igenom alla bokstäver
Det blir ordet KATT!
Vi tar upp en liten katt (Misse) och berättar fakta om katter och frågar barnen om någon av dem har katt.
Vad äter katter?
Hur gamla blir katter?
Hur många katter finns i Sverige?
Vi bygger ett nytt ord!
LO- lokatt (lodjur)
Vad är det för skillnad på en katt och ett lodjur?
Barnen kommer fram till att lokatten var större och har kortare svans, att den har tofsar på öronen och att man inte kan klappa den.
Vi går in på Tama respektive vilda djur- vilka djur är tama vilka är vilda?
Vad har vi för vilda djur i Sverige?
Var kan vi se ett Lodjur?
Vi berättar fakta om Lodjuret för barnen och sedan går vi till lokattens hägn för att studera den och jämföra med bilden och det vi visat barnen.