Walkin for Lions

Walking for Lions i Sydafrika, Namibia och Kenya. Genom ett samarbete med Marnus Roodbol och hans organisation har Ölands djurpark stöttat Walking for Lions i olika aktiviteter med fokus på lejon.

Lejon känner vi alla till

Djurens konung, dessa stora, präktiga skapelser från Afrikas savann. Men trots dess status som ett stort och starkt rovdjur är lejonen hotade. Det sägs att det vilda beståndet har minskat med 65-75% under bara de senaste 40 åren. Statistiken är minst sagt skrämmande men frågan kvarstår, hur är detta möjligt?

Tjuvjakt under flera årtionden, ökande mänskliga populationer, minskningen av bytespopulationer och den växande efterfrågan av lejon ben är några av de orsakerna som har bidragit till den katastrofrisk minskningen av lejon i Afrika.
Walking for Lions i Sydafrika, Namibia och Kenya. Ett samarbete med Marnus Roodbol och hans organisation på plats i Afrika.

Walking for Lions deltar i arbete med lokalbefolkningen i Afrika. Lever man med lejon, lever man också med potentiella risker. Risken är stor att man själv, ens barn eller ett husdjur kan komma i riskfara med lejon. Därför är det viktigt att säkra ett samarbete mellan lokalbefolkningen och att projektet hjälper att minska konflikter med lejon.
Projektet hjälper till med undervisning om lejon och andra rovdjur, med förhoppningen att öka kunskap och medvetenhet bland lokalbefolkningen. Projektet hjälper också till med forskning i Afrika, och även att sprida budskapet till andra delar av världen.

Vi på Ölands Djurpark är glada och stolta att fått hjälpt walking for lions på plats.