Utbildning

Utbildning spelar en allt större roll i djurparkernas bevarandearbete då vi människor för varje generation kommer allt längre ifrån naturen.

Det största hotet mot jordens biologiska mångfald idag är vårt leverne och hur vi nyttjar de resurser som finns. För att kunna leva hållbart och hjälpa till att skydda vår planet och alla de mikroorganismer, alger, svampar, växter och djur som lever här så är kunskap nyckeln till framgång. Europeiska djurparker och akvarium möter varje år mer än 600 miljoner gäster vilket erbjuder en unik möjlighet att informera om och väcka ett engagemang för hur viktigt det är att bevara den biologiska mångfalden.

I djurparker får människor en möjlighet att komma nära både vilda och tama djur vilket stimulerar alla sinnen och bidrar till livslånga minnen. Genom att låta människor uppleva och träffa djur de annars kanske aldrig skulle få se skapas förståelse och empati för den viktiga roll alla arter spelar i sina ekosystem.

Här erbjuds olika läroplansanpassade zooskola och utbildningsprogram knutna både för grundskolan och högre utbildning. Fokus ligger på att med hjälp av våra djur i parken ge en större förståelse för den biologisk mångfalden, bevarande av hotade arter och hållbar utveckling. Detta är även huvudbudskapet i de publika visningar som sker i parken samt för guidade turer som kan bokas av privatpersoner och företag. Alla utbildningsprogram sker med respekt för både djur och människor och baseras på vetenskapligt förankrad kunskap. Programmen skall erbjuda alla, speciellt barn och unga människor med särskilda behov, möjligheten att få uppleva naturen och vilda djur.