Om djuren

Ölands Djurpark och de andra parkerna i Sverige och världen har idag en annan betydelse än de hade förr. Idag arbetar djurparkerna aktivt, tillsammans med organisationer och föreningar, för bevarande av utrotningshotade djur i världen. Förutom att roa och lära besökarna är vårt mål för verksamheten även:

  • Att deltaga i olika bevarandeprojekt och på så vis hjälpa hotade djur
  • Att samarbeta med skolor
  • Att ha fortbildande funktion genom att visa våra djur samt att ge publiken lättförståelig och pedagogisk information om våra djur.

Idag ställs inte bara högre krav från medvetna besökare utan även ifrån myndigheter och organisationer. Varje år skall nya hägn godkännas av Länsveterinären med flera. Detta gör att en ständig utveckling av parken pågår.

Till skillnad från många andra parker är Ölands Djurpark endast uppbyggd på de entréavgifter som man lägger för att besöka parken. Här förekommer varken nu eller tidigare bidrag från stat, kommun eller EU.

Egen Veterinär och Zoolog

Till parken finns både veterinär och zoologer knutna. Veterinärens uppgift är att kontrollera att alla djur mår bra, att foderstater följs, att vitaminer ges ut, att avmaskningar sker mm. Veterinären hos oss har sin egen klinik på parken där enklare undersökningar och operationer kan utföras.

Zoologernas uppgift är att se till så att djuren har det bra och även aktivera djuren, vara med vid uppförande av nya djuranläggningar så att det passar varje specifik art, kontakt med andra parker för avelssamarbete m.m. De ger även råd till djurskötarna om vad som är specifikt med varje art men även varje individ.

Ölands Djurpark är medlem i olika organisationer, inte bara i Sverige utan även hela världen. Som medlem i SDF, Svenska Djurparksföreningen, ska djurparken inneha för sin verksamhet alla erforderliga tillstånd, samt uppfylla SDF:s krav för medlemskap. Föreningen verkar för att stödja, upprätthålla och utveckla den professionella nivån inom medlemsparkerna, SDF är verksam inom bevarande, forskning och utbildning och företräder djurparkerna gentemot myndigheter och organisationer. Utöver medlemskap i SDF är Ölands Djurpark också medlemmar i EAZA – Europeiska djurparksföreningen, EEP, Tropikföreningen, Iaapa, ize, mfl. Samtliga anläggningar i parken är också godkända enligt BALAI. En del av medlemssymbolerna finner ni längst ner.