Om djuren

Ölands Djurpark och de andra parkerna i Sverige och världen har idag en annan betydelse än de hade förr. Idag arbetar djurparkerna aktivt, tillsammans med organisationer och föreningar, för bevarande av utrotningshotade djur i världen. Förutom att roa och lära besökarna är vårt mål för verksamheten även:

  • Att deltaga i olika bevarandeprojekt och på så vis hjälpa hotade djur
  • Att samarbeta med skolor
  • Att ha fortbildande funktion genom att visa våra djur samt att ge publiken lättförståelig och pedagogisk information om våra djur.

Idag ställs inte bara högre krav från medvetna besökare utan även ifrån myndigheter och organisationer. Varje år skall nya hägn godkännas av Länsveterinären med flera. Detta gör att en ständig utveckling av parken pågår.

Till skillnad från många andra parker är Ölands Djurpark endast uppbyggd på de entréavgifter som man lägger för att besöka parken. Här förekommer varken nu eller tidigare bidrag från stat, kommun eller EU.

Egen Veterinär och Zoolog

Till parken finns både veterinär och zoologer knutna. Veterinärens uppgift är att kontrollera att alla djur mår bra, att foderstater följs, att vitaminer ges ut, att avmaskningar sker mm. Veterinären hos oss har sin egen klinik på parken där enklare undersökningar och operationer kan utföras.

Zoologernas uppgift är att se till så att djuren har det bra och även aktivera djuren, vara med vid uppförande av nya djuranläggningar så att det passar varje specifik art, kontakt med andra parker för avelssamarbete m.m. De ger även råd till djurskötarna om vad som är specifikt med varje art men även varje individ.

Ölands Djurpark är medlem i olika organisationer, inte bara i Sverige utan även hela världen. Som medlem i SDF, Svenska Djurparksföreningen, ska djurparken inneha för sin verksamhet alla erforderliga tillstånd, samt uppfylla SDF:s krav för medlemskap. Föreningen verkar för att stödja, upprätthålla och utveckla den professionella nivån inom medlemsparkerna, SDF är verksam inom bevarande, forskning och utbildning och företräder djurparkerna gentemot myndigheter och organisationer. Utöver medlemskap i SDF är Ölands Djurpark också medlemmar i EAZA – Europeiska djurparksföreningen, EEP, Tropikföreningen, Iaapa, ize, mfl. Samtliga anläggningar i parken är också godkända enligt BALAI. En del av medlemssymbolerna finner ni längst ner.

Kvalitetssäkring och samarbeten

Nationella lagar, regler och föreskrifter för djurparksverksamhet styr arbetet och utvecklingen av djurparken. Vi arbetar ständigt med att säkerställa och upprätthålla högsta standard av djurvälfärd och djurvård för de arter vi håller i parken.

Svenska djurparksföreningen (SDF)

Vi är medlem i SDF – Svenska djurparksföreningen. SDF:s medlemmar ska som grundkrav för medlemskap följa de nationella lagar, regler och föreskrifter som finns för djurparksverksamhet.

European Association of Zoos and Aquaria (EAZA)

Vi är medlem i den europeiska djurparksföreningen EAZA – European Association of Zoos and Aquaria. Endast djurparker som uppfyller EAZA:s höga standarder och skyldigheter kan bli ackrediterad medlem.

Även Länsstyrelsen och Jordbruksverket gör kontroller.

Beteendeberikning och miljöberikning är prioriterat och centralt i vårt arbete med djuren för att skapa en god djurvälfärd för alla djurgrupper och djurindivider med syfte att de ska kunna få utlopp för naturliga beteenden, valmöjligheter och kontroll över sin omgivning.

Vi tar alltid djurens biologi i beaktande då vi utformar djurens berikningsprogram och våran zoolog arbetar kontinuerligt med våra djur och personal

Miljöberikning innebär att vi mentalt och fysiskt stimulera djuren, främst genom ändringar i djurens miljö, även om det också kan ta en mängd andra former. Berikning kan vara användning av doft, ljud, nya objekt och föremål som kräver manipulering. Ett exempel på berikning kan vara att gömma mat i djurets hägn för att stimulera dess naturliga födosöksbeteende nämligen att aktivt leta efter mat.

Träning med positiv förstärkning

För att må bra tränas flera av djuren och det kan innebära att få utforska och leka med olika leksaker, att få leta lite extra efter mat och att ha en miljö som är speciellt bra just för det djuret. Träning är också ett sätt som möjliggör att våra djurvårdare kan hantera ett djur utan att stressa det, till exempel om en veterinär ska undersöka djuret, vilket är oerhört viktigt framför allt för våra djur men också för våra djurvårdare.

Träning gör det möjligt för djuren att frivilligt delta i sin egen veterinärvård. Träning ger också djuren möjligheten att göra aktiva val i dagliga rutiner, vilket ger dem kontroll över den egna situationen. Träningspass som är komplexa och tidskrävande ger också djuren möjlighet att lösa problem och erbjuder mental stimulans.