Bevarande

Bevarande av hotade arter är idag en gemensam uppgift för världens djurparker då vi under de senaste 40 åren har förlorat mer än hälften av vårt vilda djur- och växtliv på jorden.

De främsta orsakerna till detta är att naturliga livsmiljöer förstörs, överexploatering, klimatförändringar, tjuvjakt samt olaglig handel med djur och växter samt delar från dessa. Det som binder dessa saker samman och skapar problemen är vi människor, och därför är det också vår uppgift att tillsammans finna en lösning. För 100 år sedan var det främsta syftet med djurparker att visa upp exotiska djur som fascinerande oss människor, men mycket har förändrats sedan dess och idag spelar djurparkerna en allt större roll i bevarandet av hotade arter. Detta sker via bevarandearbete, undervisning och forskning. Genom att visa och berätta om våra djur ökar kunskapen och förståelsen kring deras unika egenskaper och den viktiga roll de spelar i sina naturliga miljöer.

I Sverige samarbetar Ölands djurpark med många andra djurparker via SDF, den Svenska Djurparksföreningen. Ölands djurpark är också medlem i världens största djurparksorganisation, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), vars nästan 400 medlemsparker varje år gästas av 125 miljoner gäster. EAZA samordnar de bevarandeprogram för hotade arter som medlemmarna ska stödja och delta i. Dessa program kallas för ESB (European Studbook) och EEP (European Endangered species Programme). Det finns cirka 200 program av vardera för alltifrån insekter till däggdjur.

ESB-programmen sköts av stamboksförare medan EEP-programmen styrs av artkoordinatorer. Dessa personer ansvarar för att ge rekommendationer åt djurparkerna var djuren i de olika programmen skall bo för att få så genetiskt passande partners som möjligt. Bevarandeprogrammen gör att djurparkerna tillsammans kan förvalta hotade arter som om de vore stora och naturliga populationer. Djuren tillhör bevarandeprogrammen och inte enskilda djurparker, vilket gör att EAZA-parkerna vid behov kan byta djur med varandra istället för att köpa och sälja dem. Ölands djurpark deltar i ett flertal av dessa bevarandeprogram och EAZA:s viktiga arbete.

Kommer djuren att släppas ut i det vilda igen?
Detta är en vanlig fråga djurparker får och är en komplex fråga då problematiken med att många arter hotas i sin naturliga miljö fortfarande kvarstår. Bevarandeprogrammen vi har i djurparkerna ska ses som levande genbanker där vi bevarar djuren för en framtid som med ökande kunskaper förhoppningsvis ser mycket ljusare ut. Redan idag återintroduceras faktiskt djur av många olika arter från djurparkernas bevarandeprogram. EAZA-parkerna stödjer även många bevarandeprojekt i fält och den senaste statistiken från 2015-2020 visar att EAZA-parkerna under den perioden skänkte över 250 miljoner kronor till sådana projekt!