Ölands djur-& nöjespark

är stolta över att kunna hjälpa till på plats!

In-situ med Ölands djurpark

Walking for Lions i Sydafrika, Namibia och Kenya. Genom ett samarbete med Marnus Roodbol och hans organisation. Walking for Lions stöttar Ölands djurpark olika aktiviteter med fokus på lejon.

Lejon känner vi alla till

Djurens konung, dessa stora, präktiga skapelser från Afrikas savann. Men trots dess status som ett stort och starkt rovdjur är lejonen hotade. Det sägs att det vilda beståndet har minskat med 65-75% under bara de senaste 40 åren. Statistiken är minst sagt skrämmande men frågan kvarstår, hur är detta möjligt?

Tjuvjakt under flera årtionden, ökande mänskliga populationer, minskningen av bytespopulationer och den växande efterfrågan av lejon ben är några av de orsakerna som har bidragit till den katastrofrisk minskningen av lejon i Afrika.
Ölands Djurpark stödjer Walking for Lions i Sydafrika, Namibia och Kenya. Vi hjälper genom ett samarbete med Marnus Roodbol och hans organisation på plats i Afrika.

SAN pride - Meet the SAN folk from #Namibia 
Situated on the same land as Nanofasa Conservation Trust, our on the ground partners. 
It is amazing to spend time with the local SAN and learn from them, whilst showing them what is

SAN pride

Meet the SAN folk from #Namibia Situated on the s...

Watching the sunset in Africa is something everyone in the world has to experience. We all see the sunset from our respected countries (most people that is :) ), but do you actually get time to enjoy it or take a few minutes out of your daily schedule and reflect on the days occurrences? 

Nanofasa Conservation Trust NIKELA - Helping People Saving WildLife

Watching the sunset in Africa is something everyon...

Offroad driving possibly only with the guidance of the local bushmen from @nanofasa_conservation_trust Water logged soils have been tricky to judge and here we are trying to avoid a large pan that overflowed onto the road 🇳🇦👣🐾🦁

Offroad driving possibly only with the guidance of...

Testing the water 😁 

It is still too wet and the grass is way to high to attempt any spoor surveys as of yet, but it is truly an honor to work with the highly skilled and trained local #SAN trackers of Nanofasa Conservation Trust 

They advise us where to drive and where not to at this stage 😁🇳🇦

Testing the water 😁 It is still too wet and t...

The local bushmen at @nanofasa_conservation_trust our collaborated partners sharing their joys, games and wisdom. They respect #lions and have a deep understanding of preserving nature for future generations @nikelawildlife @capturedinafrica @olandsdjurpark

The local bushmen at @nanofasa_conservation_trust ...

A day in #paradise #Pandamatenga #Botswana. A small village surrounded by #Beauty very few know. It is a hidden #secret, a #diamond some even say where a day can be as fast as a #sunset or as long as a #lifetime. Everyday is different, everyday is unique and everyday is up to you to make a #difference for those who cannot speak. #Saving #Lions #Pandamatenga #Botswana where lions don't seem to #sleep.

A day in #paradise #Pandamatenga #Botswana. A smal...

Saving lions is not a hobby, but a lifestyle!!!!! - How long does it take to install one light/siren unit???? Check it out in fast forward :) :) :)

Saving lions is not a hobby, but a lifestyle!!!!!

How long does it take to install one light/siren u...

Lions stalking prey drinking water. What happened next???? :0 :0 :0 :0 :) :) :)

#bigcats #protectlions #savelions #thisisourgeneration #lions Walking For Lions Africa Geographic

Lions stalking prey drinking water. What happened ...

Walking for Lions deltar aktivt i arbete med lokalbefolkningen i Afrika. Lever man med lejon, lever man också med potentiella risker. Risken är stor att man själv, ens barn eller ett husdjur kan komma i riskfara med lejon. Därför är det viktigt att säkra ett samarbete mellan lokalbefolkningen och att projektet hjälper att minska konflikter med lejon.
Projektet hjälper till med undervisning om lejon och andra rovdjur, med förhoppningen att öka kunskap och medvetenhet bland lokalbefolkningen.Projektet hjälper också till med forskning i Afrika, och även att sprida budskapet till andra delar av världen.

Vi på Ölands Djurpark är glada och stolta att kunna hjälpa på plats!

Tillbaka